Bộ TTHC cấp xã, phường - Phường 5 - Đông Hà

STT
Tên thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
1
Quy dinh muc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn