Chi tiết tin - Phường 5 - Đông Hà

Xây dựng Đảng bộ Phường 5, thành phố Đông Hà trong sạch, vững mạnh

17:15, Thứ Năm, 23-11-2023

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ Phường 5, TP. Đông Hà đã có nhiều giải pháp hiệu quả để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, từ đó lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển.

 

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5 Lê Quang Việt Sơn cho biết: “Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Phường 5 là từ chủ trương và lãnh đạo của đảng ủy phường, cấp ủy các chi bộ đã triển khai tốt công tác chính trị, tư tưởng. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện và vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng quan tâm thảo luận, thống nhất chủ trương giải quyết các vấn đề cấp thiết tác động đến cuộc sống của người dân ở các khu dân cư, tình hình thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị…”.

Cùng với đó, Đảng ủy phường quan tâm việc phân công, bổ sung, điều chỉnh đảng ủy viên về sinh hoạt tại khu dân cư, phụ trách, theo dõi, nắm tình hình chi bộ. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo các yêu cầu, có năng lực.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phát triển đảng viên, qua nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết nạp 24 đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

Năm 2021 có 22/24 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong 1.312 đảng viên được đánh giá có 1.040 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 236 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2022 có 24/25 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; trong 1.327 đảng viên được đánh giá có 1.051 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 242 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc quản lý, tổ chức sinh hoạt cho gần 2.400 đảng viên đương chức cư trú trên địa bàn được thực hiện tốt; đảng viên đương chức thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú theo quy định…

Những năm qua, Chi bộ Khu phố 3 luôn được xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ Phường 5. Có được kết quả này, Chi bộ Khu phố 3 luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt.

Như trong thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, chi bộ có nghị quyết riêng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở này, ban cán sự, các đoàn thể chính trị - xã hội khu phố tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên chung tay thực hiện.

Nhờ vậy việc xây dựng các tuyến phố Ngô Quyền, Lê Lợi, Hùng Vương, Đường 9 trở thành tuyến phố văn minh được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, mang lại kết quả tích cực.

Bí thư Chi bộ Khu phố 3 Phan Văn Thạnh cho biết: Khu phố 3 có 567 hộ, 2.284 nhân khẩu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương mấy năm trở lại đây được cải thiện rõ rệt, từ năm 2022 khu phố không còn hộ nghèo, cận nghèo; an ninh trật tự được đảm bảo, mọi người sống với nhau có văn hóa, nghĩa tình.

“Đóng góp quan trọng vào kết quả này là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ khu phố ngày càng sâu sát, hiệu quả.

Định kỳ ngày 21 hằng tháng, 5 thành viên cấp ủy họp, mời thêm trưởng các đoàn thể, tổ trưởng các tổ đảng tham dự để nắm bắt tình hình mọi mặt, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng, nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đến ngày 25 họp chi bộ. Với 229 đảng viên, cuộc sinh hoạt nào của chi bộ cũng bàn thảo sôi nổi, sâu sát, thống nhất cao về chủ trương lãnh đạo thực hiện các vấn đề mà người dân đang cần cấp ủy, ban điều hành khu phố giải quyết”, ông Phan Văn Thạnh cho hay.

Chi bộ Khu phố 7 có 47 đảng viên, một trong những giải pháp để xây dựng tổ chức đảng trong sach, vững mạnh được chú trọng thực hiện là tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng định kỳ gắn với các chuyên đề cụ thể theo chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế trên địa bàn.

“Làm tốt các mặt công tác trên, chi ủy không chỉ nắm bắt, định hướng tốt hơn tư tưởng của đảng viên mà còn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, Bí thư Chi bộ Khu phố 7 Mai Văn Châu chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5 Lê Quang Việt Sơn, điểm mấu chốt trong xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh là phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, thực sự dân chủ, kỷ cương, sâu sát; làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường đối thoại trực tiếp, tiếp công dân giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và quan tâm giải quyết những vấn đề cấp thiết, tác động trực tiếp đến sinh kế, sinh hoạt của người dân, xây dựng văn hóa văn minh đô thị.

Công tác dân vận, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai thực hiện theo hướng gần dân, trọng dân, thực chất và hiệu quả... Đây là nền tảng để Phường 5 vững bước đi lên, hoàn thành các mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định.

Nguồn: Báo Quảng Trị; Tác giả: Vũ Hoàng

 

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn